Το ρομπότ που γνωρίζει πότε μία σήραγγα χρειάζεται επισκευές

Αξιόπιστες πληροφορίες για ενδεχόμενες φθορές

ή ρωγμές στα ενδότερα των οδικών σηράγγων μπορεί να δίνει το ρομποτικό σύστημα αυτόνοµου ελέγχου, το οποίο δοκιμάστηκε επί 17 ημέρες κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, υπό την εποπτεία τής ομώνυμης εταιρείας.Πρόκειται για σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ROBOSPECT, του οποίου οι τελικές δοκιμές πεδίου ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες στη σήραγγα Μετσόβου της Εγνατίας Οδού, ενώπιον οµάδας αξιολογητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας.

Το τελικό ροµποτικό σύστηµα αποτελείται από τετράτροχο όχηµα µε αρθρωτό βραχίονα, που κινείται αυτόνοµα εντός της σήραγγας και εκτελεί προκαθορισµένες ή αυτόνοµες αποστολές ελέγχου της τελικής επένδυσης της σήραγγας: Φωτογράφησης µε σύστηµα τεσσάρων καµερών, σάρωσης µε συσκευή laser, µέτρησης µε εξελιγµένη συσκευή υπερήχων του εύρους και βάθους ρωγµών. Τα ευρήµατα του ελέγχου (φωτογραφίες, µετρήσεις κ.λπ.) µεταδίδονται ασύρµατα κατά τη διάρκεια της αποστολής στο Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων και διενεργείται αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση/αναγνώριση φθορών/ρωγµών και αναλυτική αξιολόγηση της δοµικής επάρκειας της σήραγγας (βάσει της παραµόρφωσης και των ρωγµών της). Το σύστημα αναπτύχθηκε από εταιρείες ροµποτικής, τεχνικές εταιρείες και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα από πολλές χώρες της Ευρώπης, ενώ οι δοκιμές και οι έλεγχοι έγιναν υπό την ευθύνη και µε την υποστήριξη της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ.

«Στο πλαίσιο του ROBOSPECT, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, η εταιρεία που µελέτησε, κατασκεύασε και συντηρεί εκατοντάδες µεσαίου και µεγάλου µήκους δίδυµες σήραγγες του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού, ανέλαβε και προσδιόρισε βάσει της εµπειρίας της, τις τεχνικές προδιαγραφές ανάπτυξης του ροµποτικού συστήµατος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες επιθεώρησης των εν λειτουργία σηράγγων. Η κύρια συµβολή της εταιρείας ήταν ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή των απαιτούµενων δοκιµών πεδίου του ροµποτικού συστήµατος σε υπό λειτουργία οδικές σήραγγές της καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών των δοκιµών, συγκρίνοντάς τα µε προηγούµενα αποτελέσµατα των συµβατικών µεθόδων επιθεώρησης που εφαρµόζει», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, όπου υπενθυμίζεται ότι το τριετές έργο, προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ με κοινοτική συμμετοχή 3,3 εκατ., ολοκληρώνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Share:

ΠΡΟΦΙΛ

Αποκτήστε ένα ολοκληρωμένο προφίλ στις κατηγορίες που επιθυμείτε, με αναλυτικό κείμενο παρουσίασης, φωτογραφικό υλικό, βίντεο και χάρτη με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Περισσότερα

Follow

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Preview image
  • More
    Η διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης aigialeiaclub.gr είναι ο πληρέστερος Επαγγελματικός οδηγός της Αιγιάλειας με ξεχωριστή ιστοσελίδα στην κάθε επιχείρηση, με όλα τα πάρτυ της Αιγιάλειας και φωτογραφική κάλυψη από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της πόλης της Αιγιάλειας Close