Στις 4 Ιουλίου οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016-17

Εκδόθηκε η απόφαση για το πρόγραμμα που θα προκηρύξει η ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς

μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2016 - 2017.

Στις 4 Ιουλίου και με μεγάλες αλλαγές ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΣΠΑ 2016 - 2017, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017.

Και φέτος υπολογίζεται ότι να φιλοξενηθούν δωρεάν 81.000 παιδιά.

Το ποσό που διασφαλίστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος καταλήγει στα 175 εκατ. ευρώ, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε ανάλογο ύψος (και συγκεκριμένα 184 εκατ. ευρώ) είχε ανέλθει η χρηματοδότηση του προγράμματος πέρυσι, φιλοξενώντας δωρεάν σε δομές παιδικής φροντίδας 81.003 παιδιά. Για τη νέα χρονιά, με δεδομένη τη μείωση της συμμετοχής του ΕΣΠΑ (από 137,9 εκατ. σε 93), παρά τις γενικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, η εθνική συμμετοχή σχεδόν διπλασιάζεται (από 46,1 εκατ. σε 82 εκατ.). Μειώνεται όμως κατά 5% το voucher σε όλες τις κατηγορίες Δομών.

Σημαντικότερη αλλαγή αυτή της κατάργησης της τοποθέτησης των παιδιών σε συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς και την θεσμοθέτηση της ελεύθερης επιλογής των γονέων. Στόχος του ανασχεδιασμού του προγράμματος που θα προκυρήξει η ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ είναι να διασφαλίσει ότι:

- όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας θα λάβουν την σχετική ενίσχυση (αξία τοποθέτησης/voucher),

- όλα τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία θα λάβουν την σχετική ενίσχυση

- θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθμούς,

- θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών/παιδιών, χωρίς παράλληλα ν' αλλάζουν τα ηλικιακά όρια με βάση τα οποία οι ωφελούμενοι/παιδιά εντάσσονται στο πρόγραμμα.

- θα απλοποιηθούν ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης/πληρωμής και θα διασφαλιστεί η μηνιαία καταβολή των δόσεων. Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τους γονείς είναι ότι: - οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους.

- η αξία τοποθέτησης (voucher) δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο (γονέας).

Δηλαδή, ο γονέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει παιδικό σταθμό/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίς να χάνει το voucher. Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τις δομές είναι ότι:

- καταργείται ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο οι δομές μπορούν να δεχτούν voucher μόνο για το 70% της δυναμικότητάς τους.

- διασφαλίζεται η μηναία καταβολή των δόσεων.

- απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνεται το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της κατάργησης των εγγυητικών επιστολών. Τα στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα είναι:

- Προτεραιότητα σε γονείς που είναι άνεργοι ή επισφαλώς απασχολούμενοι ή έχουν εισοδήματα κάτω από το κατώφλι φτώχειας.

- Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις φροντίδας και τις προτιμήσεις των γονέων. Επισημαίνεται ότι η σύζευξη δεν είναι δεσμευτική.

- Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το voucher και δεν αφορά επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή της δράσης

Α. Διαδικασία τοποθέτησης – πληρωμής – πιστοποίησης δαπανών

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές:

Η ΕΕΤΑΑ εκδίδει κάλεσμα προς τις Δομές προκειμένου αυτές να δηλώσουν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, την επιθυμία τους να αποδεχτούν voucher της δράσης Εναρμόνισης.

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μη εξαντλητική λίστα με διαθέσιμες δομές και θέσεις, στην οποία έχουν πρόσβαση οι ωφελούμενοι.

Οι δομές δεν καταθέτουν εγγυητικές επιστολές για την συμμετοχή τους.

2. Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Η ΕΕΤΑΑ εκδίδει πρόσκληση προς τους γονείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το έντυπο της αίτησης χωρίζεται σε δύο σκέλη:

(α) το υποχρεωτικό στο οποίο οι γονείς δηλώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους,

(β) το προαιρετικό στο οποίο οι ωφελούμενοι δηλώνουν τις δομές -από τη λίστα που έχει διαμορφωθεί στο πρώτο βήμα- στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθεί το παιδί τους.

3. Μοριοδότηση γονέων και άτυπη διαδικασία σύζευξης:

Η ΕΕΤΑΑ πραγματοποιεί τη μοριοδότηση των γονέων από την οποία προκύπτουν οι τελικοί ωφελούμενοι. Η ΕΕΤΑΑ διενεργεί, επίσης, μία διαδικασία σύζευξης για όσους ωφελούμενους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε συγκεκριμένη δομή.

Κατόπιν, ενημερώνει κάθε ωφελούμενο εάν υπάρχει κενή θέση στη δομή/ες επιλογής του ή εάν δεν υπάρχει κενή θέση στη δομή/ες της επιλογής του και πρέπει να αναζητήσει ο ίδιος κάποια κενή θέση σε δομή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, της δεύτερης φάσης, η εγγραφή του παιδιού σε μία δομή δεν υπόκειται στον περιορισμό του 70% των προσφερόμενων θέσεων από τη δομή. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία σύζευξης δεν είναι δεσμευτική.

4. Τοποθέτηση παιδιών στις δομές:

Για την εγγραφή του παιδιού στη δομή ο ωφελούμενος συνάπτει με τη δομή τυποποιημένο συμφωνητικό όπου προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του σταθμού και υπογράφει εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ να δράσει ως πληρεξούσιος του ως προς τα ζητήματα πληρωμής.

Οι δομές αποστέλλουν στην ΕΕΤΑΑ τα σχετικά στοιχεία, η ΕΕΤΑΑ τα ελέγχει και εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του παιδιού στη δομή.

5. Πληρωμές δομών: Πραγματοποιούνται μηνιαίως βάσει των προβλέψεων της ΚΥΑ. Β. Χρονοδιάγραμμα 24 Ιουνίου.

Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τις Δομές να δηλώσουν τις θέσεις που κατ’ αρχήν θέλουν να διαθέσουν. 4 Ιουλίου.

Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους γονείς να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 1η Αυγούστου: Εκδοση από την ΕΕΤΑΑ τελικών αποτελεσμάτων ωφελούμενων γονέων.

Share:

ΠΡΟΦΙΛ

Αποκτήστε ένα ολοκληρωμένο προφίλ στις κατηγορίες που επιθυμείτε, με αναλυτικό κείμενο παρουσίασης, φωτογραφικό υλικό, βίντεο και χάρτη με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Περισσότερα

Follow

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Preview image
  • More
    Η διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης aigialeiaclub.gr είναι ο πληρέστερος Επαγγελματικός οδηγός της Αιγιάλειας με ξεχωριστή ιστοσελίδα στην κάθε επιχείρηση, με όλα τα πάρτυ της Αιγιάλειας και φωτογραφική κάλυψη από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της πόλης της Αιγιάλειας Close